Veilig op reis

ANVR, SGR & Calamiteitenfonds

Je geld en vakantie zijn verzekerd

Thomas Cook is aangesloten bij het ANVR, SGR en Calamiteitenfonds. Op deze manier kunnen we jouw vakantie en (aan)betaling met veel meer zekerheid aanbieden dan aanbieders die hier niet bij zijn aangesloten. 

ANVR, SGR & Calamiteitenfonds

ANVR

Ons bedrijf is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR), lid-nummer 05715 en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De op deze internetsite gepubliceerde reizen worden aangeboden onder het beding dat de ANVR- Reizigersvoorwaarden van toepassing zijn  tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Meer informatie op www.anvr.nl.

Calamiteitenfonds

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. 

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

De kosten voor deelname aan het calamiteitenfonds bedragen €2,50 per boeking. Voor meer informatie kijkt je op www.calamiteitenfonds.nl.

SGR

Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Alle in dit programma gepubliceerde reizen, met uitzondering van vluchten per lijndienst die geen onderdeel uitmaken van een pakketreis, vallen daarom onder de garantie van SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.
Indien u niet rechtstreeks boekt bij een SGR-reisorganisator bevelen wij u aan om uw reis te boeken bij een bij SGR aangesloten reisbureau of reizenverkopende bank. Zij zijn herkenbaar aan het op hun verkoopkantoren aangebrachte vignet met de lachende wereldbol. Kijk voor meer informatie op www.sgr.nl

Covid

Wij rekenen geen wijzigingskosten

Wanneer je binnen 2 weken voor vertrek positief test op Corona, kun je - zonder dat wij extra kosten rekenen - je vakantie wijzigen of annuleren.

Meer informatie over onze regels rondom Covid? 

COVID FAQ
Book it. Love it. Thomas Cook it.