Thomas Cook brengt nieuwe online business naar Nederland 

Als vervolg op het succes van Thomas Cook in het Verenigd Koninkrijk, brengt de reisorganisatie haar nieuwe business nu ook naar Nederland. Het ‘Sunny Heart’ doet haar rentree op Nederlandse bodem als online reisbureau dat zich focust op een breed en flexibel aanbod. Iedereen kan vanaf vandaag de ideale vakantie zelf samenstellen voor vakanties vanaf 1 mei 2022.  

De terugkeer van het Sunny Heart 

Na de overname van Thomas Cook in 2019 heeft het grote internationale vrijetijdsbedrijf Fosun Tourism Group, die ook Club Med en Cook’s Club in handen heeft, het merk Thomas Cook succesvol opnieuw gelanceerd als Online Travel Agency in het Verenigd Koninkrijk. Achter dit succes schuilt een toegewijd team dat bestaat uit oud-collega's en professionals uit de start-up scene. Datzelfde team brengt het iconische merk nu terug naar Nederland. 

Het nieuwe Thomas Cook 

Thomas Cook is vanaf vandaag terug in Nederland als online reisbureau en biedt vakanties aan met vertrek vanaf 1 mei 2022. “Wat er gebeurde in 2019 was een enorme klap voor collega’s, hoteliers en leveranciers. De naam is nu weliswaar hetzelfde, maar er zit een compleet ander businessplan en management achter”, vertelt Alessandro Dassi, vicepresident van Fosun Tourism Group en CEO van Thomas Cook Europa. Het reisbureau is aangesloten bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds om de consument zoveel mogelijk te beschermen, “We hebben een sterk financieel fundament met Fosun achter ons, en een andere inrichting van de financiële tak.” Dassi geeft aan dat er geen plannen zijn voor een retailmerk of fysieke shops en dat de focus volledig online blijft, met name omdat het boekgedrag voor vakanties steeds meer online plaatsvindt. De data die door de jaren heen is verzameld wordt continu geanalyseerd, geïmplementeerd en geoptimaliseerd, zodat alle onderdelen worden ingericht volgens de voorkeuren van de klant. In het Verenigd Koninkrijk zorgde deze insteek al voor een verdriedubbeling van de tevredenheidsscore.  

Bij de lancering van de Nederlandse website van Thomas Cook staat een breed scala aan bestemmingen live, zoals bestemmingen onder de Mediterrane zon of mooie stedentrips. Klanten kunnen vertrekken vanaf de belangrijkste luchthavens en kunnen vliegen met o.a. Transavia, easyJet en Corendon. De organisatie werkt samen met de grootste beddenbanken, waardoor het aanbod aan accommodaties breed is. Ook Casa Cook en Cook’s Club behoren tot de mogelijkheden. “Wij willen de klant de keuze én volledige flexibiliteit bieden om zelf een pakket samen te stellen, vanaf de lengte van de vakantie tot aan een huurauto of transfer”, legt Dassi uit. 

Flexibele vakanties voor iedereen 

Thomas Cook borduurt voort op een zonnig, nostalgisch en vertrouwd merk. Wegens het brede aanbod is er voor iedereen een ideale vakantie te vinden die volledig beschermd is. De gehele reis is straks zelf samen te stellen, van hotel tot aan vlucht en van excursies tot aan transfers. Consumenten betalen geen boekingskosten, kunnen flexibel wijzigen en Thomas Cook compenseert de prijs indien deze ergens anders goedkoper is.  

ENGLISH

Thomas Cook brings new online business to the Netherlands  

Following Thomas Cook's success in the United Kingdom, the travel company is now bringing its new business to the Netherlands. The 'Sunny Heart' is making its comeback on Dutch soil as an online travel agency that focuses on a broad and flexible offer. As of today, everyone can put together the ideal vacation themselves for vacations starting May 1, 2022.   

The return of the Sunny Heart  

Following the acquisition of Thomas Cook in 2019, major international leisure company Fosun Tourism Group, which also owns Club Med and Cook's Club, has successfully relaunched the Thomas Cook brand as an Online Travel Agency in the UK. Behind this success is a dedicated team made up of former colleagues and professionals from the start-up scene. That same team is now bringing the iconic brand back to the Netherlands. 

The new Thomas Cook  

Thomas Cook is back in the Netherlands as an online travel agency from today, offering vacations with departures from May 1, 2022. "What happened in 2019 was a huge blow to colleagues, hoteliers and suppliers. While the name is now the same, there is a completely different business plan and management behind it," says Alessandro Dassi, vice president of Fosun Tourism Group and CEO of Thomas Cook Europe. The travel agency is affiliated with ANVR, SGR and Calamity Fund to protect consumers as much as possible, "We have a strong financial foundation with Fosun behind us, and a different set-up of the finance arm." Dassi says there are no plans for a retail brand or physical shops and that the focus remains entirely online, particularly as booking behavior for vacations is increasingly taking place online. The data collected over the years is continuously analyzed, implemented and optimized so that all parts are set up according to customer preferences. In the United Kingdom, this approach has already led to a tripling of the satisfaction score.   

At the launch of Thomas Cook's Dutch website, a wide range of destinations are live, such as destinations under the Mediterranean sun or beautiful city breaks. Customers can depart from major airports and can fly with Transavia, easyJet and Corendon, among others. The organization collaborates with major bedbanks, which means that the range of accommodations is broad and flexible. Casa Cook and Cook's Club are also among the options. "We want to offer customers the choice and complete flexibility to put together their own package, from the length of the vacation to a rental car or a transfer," explains Dassi.  

Flexible vacations for everyone  

Thomas Cook continues to build on a sunny, nostalgic and familiar brand. Because of the wide range of offers, there is an ideal vacation for everyone that is fully protected. The entire trip can be put together by the customer, from hotel to flight and from excursions to transfers. Consumers pay no booking fees, can make flexible changes and Thomas Cook compensates the price if it is cheaper elsewhere.  Page Break 

Pers

Bent u journalist en wilt u graag spreken met de persafdeling van Thomas Cook? Dan kunt u mailen naar pressoffice@thomascook.com of bellen met +31 26 791 1090.