COVID-19 VRIJWARING VOOR KLANTEN

In verband met de COVID-19 pandemie heeft de Nederlandse overheid (Rijksoverheid) reizigers ontraden onnodig naar een aantal bestemmingen te reizen. Het reisadvies van de Nederlandse overheid staat vanaf heden grotendeels los van de coronasituatie. Dit laat onverlet dat zich op de reisbestemming (corona-gerelateerde) omstandigheden kunnen voordoen en dat de situatie (en het toekomstige reisadvies) kan veranderen.  

Wij zetten hieronder de voorwaarden uiteen die voor u zullen gelden in COVID-19 gerelateerde omstandigheden.  

Op dit moment vereisen de meeste landen verplichte vaccinaties en/of PCR-testen en andere aanvullende gezondheidsverklaringen. Verschillende landen, resorts en accommodaties beperken ook de toegang tot hun faciliteiten en de omliggende gebieden om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Wij raden u aan om regelmatig de meest recente reisinformatie met betrekking tot de lokale wetgeving, veiligheid en toegangsvereisten te controleren voordat u op reis gaat.  

Wanneer u vandaag een boeking bij ons maakt, erkent u en gaat u ermee akkoord dat:  

 1. Wij raden u ten zeerste aan een verzekering af te sluiten voor uw boeking, omdat u zonder een passende verzekering aansprakelijk kunt worden gesteld voor noodkosten, waaronder medische behandeling. Als u al een reisverzekering heeft, moet u controleren welke dekking deze biedt voor COVID-19 gerelateerde gebeurtenissen, in het bijzonder welke medische dekking en reisonderbreking de polis biedt. Wij raden u aan de voorwaarden van uw reisverzekering te controleren voordat u boekt. Als u nog geen reisverzekering hebt en een nieuwe polis kiest, raden wij u aan na te gaan hoe deze COVID -19-gerelateerde gebeurtenissen dekt en uw reisverzekering zo snel mogelijk na het boeken van uw reis af te sluiten. Houd er ook rekening mee dat uw reisverzekering (deels) ongeldig kan worden verklaard als u tegen het advies van de overheid in reist.  

 1. Het is uw verantwoordelijkheid om het laatste reisadvies voor uw bestemming te controleren voordat u bij ons boekt en voordat u op reis gaat. Wij willen u eraan herinneren dat het overheidsadvies regelmatig wordt bijgewerkt en onnodige reizen naar een aantal bestemmingen kan afraden. Het meest recente reisadvies van de overheid kunt u vinden op https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/welke-landen-hebben-welke-kleurcode . 

 1. Het is uw verantwoordelijkheid om de meest recente reisinformatie met betrekking tot lokale wetten, veiligheids- en inreisvereisten te controleren voordat u boekt en reist, evenals alle inreisvereisten en informatie over lokale maatregelen voor de bestemming waar u naartoe reist. Het is ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u aan alle inreisvereisten voldoet als u op reis gaat. Wij willen u eraan herinneren dat dergelijke vereisten regelmatig worden bijgewerkt en dat het meest recente advies kan worden gevonden op https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.  

Restituties  

 1. Om te bepalen of u recht heeft op restitutie door de uitvoerder, is de meest relevante factor of de dienst kan worden uitgevoerd. Reisadviezen van de overheid zijn in dit opzicht niet doorslaggevend. Uiteraard zullen wij als bemiddelaar proberen de reisdienst vergoed te krijgen.   
  Heeft u een pakketreis geboekt, dan zijn de specifieke omstandigheden ten tijde van de boeking en op de vertrekdatum van belang om te bepalen of u op grond van artikel 7:509 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek recht heeft op kosteloze annulering. Quarantainemaatregelen vallen in het algemeen onder het risico van de reiziger.  

 1. In elk geval waarin u een volledige terugbetaling rechtstreeks van een dienstverlener krijgt, of u een gratis wijziging of een tegoedbon rechtstreeks van een dienstverlener aanvaardt ("Alternatieve Regeling"), met betrekking tot een boeking die bij ons is gemaakt, stemt u ermee in dat wij geen terugbetaling aan u hoeven te betalen met betrekking tot die boeking. Als de dienstverlener een gedeeltelijke terugbetaling rechtstreeks aan u doet, dan zal elke terugbetaling door ons aan u met betrekking tot diezelfde boeking dienovereenkomstig worden verminderd. Indien u reeds een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van ons heeft ontvangen op het moment dat u een Alternatieve Regeling accepteert, stemt u ermee in om de betreffende terugbetaling onmiddellijk aan ons terug te betalen.  

 1. Ondanks het bovenstaande, wanneer u overgaat tot boeken en reizen gaat u, en iedereen die reist op uw boeking, ermee akkoord om ons, onze leveranciers of groepsmaatschappijen, niet verantwoordelijk te houden voor enig verlies of schade geleden, inclusief verlies of schade voortvloeiend uit of in verband met:  
  (i) eventuele beperkingen die zijn ingesteld door de regering van het land waar u naartoe reist;  
  (ii) eventuele wijzigingen in uw boeking als gevolg van extra veiligheids-, schoonmaak- of sociale afstandsmaatregelen; en  
  (iii) reizen tegen het advies van de regering in.  

 1. Wij raden u aan om, voordat u boekt, kennis te nemen van belangrijke informatie. Deze heeft betrekking tot het risico van reizen naar uw beoogde bestemming en eventuele COVID-19 gerelateerde beperkingen die van invloed kunnen zijn op uw geboekte diensten, bijvoorbeeld verstrekt door Sitata Inc ("Sitata"). Het meest recente reisadvies van Sitata kunt u vinden op https://www.covidchecker.com/nl/. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor geleden verlies of schade, met inbegrip van verlies of schade voortvloeiend uit of in verband met uw vertrouwen op door Sitata verstrekte informatie.    

Het bovenstaande heeft geen invloed op enige aansprakelijkheid die wij jegens u zouden kunnen hebben en die niet kan worden beperkt of uitgesloten door de wet (met inbegrip van onder de Verordening Pakketreizen en daaraan gekoppelde reisarrangemen