Privacy

Thomas Cook Tourism ("Thomas Cook") is de verwerkingsverantwoordelijke. We begrijpen en respecteren het belang van het beschermen van uw persoonsgegevens. Dit Privacybeleid zet de basis uiteen waarop alle persoonsgegevens die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt met betrekking tot uw relatie met ons als klant of potentiële klant. Deze informatie kan worden verzameld via onze websites ("Sites"), onze contactcentra, onze mobiele applicaties ("Apps"), onze vragenlijsten/enquêtes, onze vertegenwoordigers of aangewezen agenten in overzeese bestemmingen, of onze sociale mediakanalen (gezamenlijk onze "Diensten").

Lees de volgende informatie zorgvuldig door. U bent ervoor verantwoordelijk dat (i) de andere mensen voor wie u optreedt op de hoogte zijn van de inhoud van dit Privacybeleid; en (ii) u bij hen hebt gecontroleerd of zij ermee instemmen dat hun persoonsgegevens aan ons worden verstrekt.

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zullen overgedragen, opgeslagen of verwerkt worden zoals hieronder uiteengezet. We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en we nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking.

De beveiliging van uw gegevens hangt ook van u af. U bent bijvoorbeeld ook zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat wij aan u hebben gegeven of dat u hebt gekozen.

1.            REDENEN VOOR HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens alleen als ten minste een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

1.1          we hebben uw toestemming;

1.2          het is noodzakelijk voor een contract met u of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een contract aangaat;

1.3          het is voor ons noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

1.4          het is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een ander individu te beschermen;

1.5          het is in het algemeen belang of we hebben hiervoor de officiële bevoegdheid; of

1.6          het is in het legitieme belang van ons of een derde partij en uw belangen of rechten wegen niet zwaarder door.

2.            PERSOONSGEGEVENS DIE U AAN ONS VERSTREKT

2.1          Wanneer u uw gegevens registreert of contact met ons opneemt, inclusief per e-mail, post en telefoon of via sociale media:

2.1.1      verstrekt u ons uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres, postcode, geboortedatum, telefoonnummer, reisvoorkeuren en inloggegevens van uw account, zoals uw gebruikersnaam en het wachtwoord dat u kiest; en

2.1.2      kunnen we gegevens verzamelen van e-mails en andere digitale communicatie die we u sturen en die u opent, inclusief eventuele links daarin waarop u klikt.

2.2          Als u meedoet aan een wedstrijd of promotie, een enquête of vragenlijst invult, of als u feedback of aanbevelingen geeft of een probleem met betrekking tot een van onze Diensten meldt, verzamelen we uw naam en relevante contactgegevens en alle andere persoonsgegevens die u ons geeft.

2.3          Als u online contact met ons opneemt, kunnen we uw e-mail of andere correspondentie bijhouden en als u ons telefonisch contact met ons opneemt, kunnen we telefoongesprekken volgen en/of opnemen om redenen van training en klantenservice.

2.4          Om ons te helpen uw informatie actueel, nauwkeurig en volledig te houden, dient u ons te verwittigen als er iets moet worden gewijzigd.

3.            PERSOONSGEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN EN/OF OBSERVEREN

Op basis van hoe u onze Diensten in het verleden hebt gebruikt en uw activiteit op onze website, sociale mediakanalen of met ons contactcentrum, verzamelen we de volgende persoonsgegevens over u:

3.1          gegevens van de diensten die we u in het verleden hebben geleverd, inclusief uw eerdere reisarrangementen, zoals vakanties en andere aankopen, en zaken die verband houden met die arrangementen, zoals gegevens van uw eerdere vragen, vereisten of klachten;

3.2          informatie over uw sociale voorkeuren, interesses en activiteiten;

3.3          gegevens van uw bezoeken aan onze Sites en Apps (inclusief, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens en weblogs), zowel voor onze eigen doeleinden als anderszins, en van de bronnen die u opent, inclusief informatie wanneer u klikt op een van onze advertenties, met inbegrip van deze op websites van andere organisaties. We gebruiken technologische diensten van derden, zoals Google Analytics, om deze diensten te beheren;

3.4          gegevens van de website(s) die u hebt bezocht voordat u op een link naar onze Sites klikt, pagina's die op onze Sites zijn bezocht en de tijd die op elke pagina is doorgebracht; en

3.5          informatie over uw computer (of mobiele apparaat/tablet), inclusief, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem, apparaatlocatie, browsertype en -gegevens, en online identificatiegegevens zoals cookie-identificatienummers, voor systeembeheer, marketingdoeleinden (zowel onze eigen als externe adverteerders voor wie wij advertentieservices aanbieden) en om geaggregeerde informatie aan onze adverteerders te rapporteren. Dit zijn statistische gegevens over de browse-activiteiten en -patronen van onze gebruikers; de rapporten die we delen laten niet toe om individuen te identificeren.

4.            PERSOONSGEGEVENS VERKREGEN UIT ANDERE BRONNEN

We kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit externe bronnen die namens ons informatie over u verzamelen, zoals gespecialiseerde bedrijven die informatie verstrekken, retailpartners en openbare registers. Dit omvat de volgende situaties:

4.1          als u een derde partij vertelt dat u marketingcommunicatie van Thomas Cook wilt ontvangen, zullen zij uw contactgegevens en marketingvoorkeuren veilig aan ons overdragen;

4.2          als u zich aanmeldt met uw sociale netwerkgegevens om verbinding te maken met onze Diensten, zoals via Facebook, Google+ of Twitter, gaat u ermee akkoord om uw gebruikersgegevens met ons te delen, waaronder uw naam, e-mailadres, geboortedatum, locatie en eventuele andere informatie die u met ons wilt delen;

4.3          als u een van onze vragenlijsten/enquêtes voor feedback van klanten invult, wordt de informatie die u verstrekt namens ons verwerkt en aan ons verstrekt door een derde partij; en

4.4          als u feedback geeft op ons via een enquête op sociale media, wordt de feedback, maar niet uw persoonsgegevens, verwerkt door het socialemediaplatform en aan ons doorgegeven.

5.            PERSOONSGEGEVENS DIE U VERSTREKT OVER ANDERE PERSONEN

5.1          We gebruiken de persoonsgegevens die u ons over andere personen hebt verstrekt.

5.2          Wanneer u persoonsgegevens van anderen verstrekt, moet u er zeker van zijn dat u deze mag verstrekken. U moet er ook voor zorgen dat ze, waar van toepassing, begrijpen hoe hun persoonsgegevens door ons kunnen worden gebruikt.

6.            WAAR WORDEN UW GEGEVENS OPGESLAGEN EN MET WIE WORDEN ZE GEDEELD?

6.1          Uw persoonsgegevens worden bewaard op onze eigen systemen, alsook op systemen van de leveranciers die we gebruiken om onze diensten te verlenen.

6.2          Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, moeten sommige van de door u verstrekte persoonsgegevens worden verstrekt aan bevoegde derden, die deze zullen verwerken en bewaren. Deze derden zijn onder meer:

6.2.1      onze zorgvuldig geselecteerde leveranciers die namens ons bepaalde functies uitvoeren, waaronder onze partners inzake technologie en gegevensverwerking, die ons helpen de Diensten te beheren, en bedrijven die ons helpen met IT-services, het opslaan en combineren van gegevens, marketing, reclamecampagnes en marktonderzoek;

6.2.2      onze partners in het contactcentrum (inclusief 'live chat'), die diensten verlenen om vragen van klanten te beantwoorden; en

6.2.3      elke organisatie waaraan we een van onze bedrijven of onze rechten of verplichtingen onder een overeenkomst die we mogelijk met u hebben verkopen of overdragen (of onderhandelingen aangaan om te verkopen of over te dragen). Als de overdracht of verkoop doorgaat, kan de organisatie die uw persoonsgegevens ontvangt uw gegevens op dezelfde manier als ons gebruiken.

6.3          Mogelijk moeten we persoonsgegevens delen om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Dit omvat het verstrekken van persoonsgegevens aan anderen met het doel fraude te voorkomen en het kredietrisico te verminderen. Mogelijk moeten we controles uitvoeren om uw identiteit te bevestigen. Dat is om u te helpen beschermen tegen identiteitsdiefstal en andere vormen van fraude, en om misdaad of witwassen te voorkomen en op te sporen. Deze informatie kan ook worden gedeeld met de ordediensten.

6.4          Sommige van deze derden zijn mogelijk buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") gevestigd. Organisaties die buiten de EER zijn gevestigd, zijn mogelijk niet onderworpen aan hetzelfde niveau van controles met betrekking tot gegevensbescherming als binnen de EER. We streven er alleen naar om uw gegevens over te dragen aan derden buiten de EER wanneer:

6.4.1      uw persoonsgegevens onderworpen zullen zijn aan een of meer passende veiligheidsmaatregelen zoals vastgelegd in de wet om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd blijven en dat ze worden behandeld in overeenstemming met dit Privacybeleid. Neem voor meer informatie over onze veiligheidsmaatregelen contact met ons op. Deze veiligheidsmaatregelen kunnen bestaan uit het gebruik van contractuele standaardclausules in een vorm die door de regelgevers is goedgekeurd, waarbij onze leveranciers zich hebben aangemeld bij een onafhankelijke privacyregeling die door de regelgevers is goedgekeurd (zoals het Amerikaanse 'Privacy Shield'-schema), of andere passende maatregelen; of

6.4.2      de overdracht noodzakelijk is om uw contract te kunnen uitvoeren.

6.5          Wanneer we persoonsgegevens delen met andere organisaties, vragen we hen om deze gegevens veilig te houden, en ze niet te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.

6.6          We delen alleen de minimale persoonsgegevens waarmee onze leveranciers en retailpartners hun diensten aan u en ons kunnen leveren.

6.7          We kunnen de minimale persoonsgegevens die nodig zijn delen met andere overheidsinstanties wanneer de wet dit oplegt of wanneer we hiervoor de wettelijke toestemming hebben.

7.            HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS BIJ HET LEVEREN VAN ONZE DIENSTEN AAN U?

7.1          Om u onze diensten te kunnen leveren, gebruiken we de informatie die we hebben op een aantal verschillende manieren. We verwerken uw gegevens wanneer we daarvoor een wettelijke basis hebben, waaronder ook onze legitieme commerciële belangen. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken zoals hieronder uiteengezet wanneer het voor ons noodzakelijk is om activiteiten uit te voeren waarvoor het in ons legitieme belang is als bedrijf om dit te doen:

7.1.1      om uw ervaring te beheren en te verbeteren:

(a)          om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Sites en Apps, wanneer u daarvoor kiest. Wanneer u onze Apps gebruikt, kunt u ervoor kiezen om geen interactieve functies te gebruiken door uw instellingen in de app zelf te wijzigen;

(b)          om ervoor te zorgen dat inhoud van onze Sites, Apps en systemen op de meest effectieve manier voor u en voor uw apparaat wordt weergegeven; of

(c)           om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze service;

7.1.2      om contact met u op te nemen:

(a)          we willen u als klant beter van dienst zijn, dus als u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, post en telefoon of via sociale media, kunnen we persoonsgegevens gebruiken om zaken te verduidelijken of hulp te bieden;

(b)          we moeten uw persoonsgegevens verwerken, zodat we alle promoties en wedstrijden die u kiest kunnen beheren, inclusief degene die we met onze leveranciers en retailpartners organiseren, bijvoorbeeld als u een prijs wint; en

7.1.3      om ons bedrijf te promoten en onze producten, Diensten en dagelijkse activiteiten te beheren en te verbeteren:

(a)          om marketingcorrespondentie te sturen over producten en diensten die vergelijkbaar zijn met wat u eerder bij ons hebt gekocht of op onze App of Sites hebt bekeken. U kunt zich afmelden en bezwaar maken tegen het verzenden van elektronische marketinginformatie en deze mogelijkheid zal worden opgenomen in elk marketingbericht dat we u sturen. Zie de sectie 'Wanneer en hoe gebruiken we uw gegevens voor marketing' voor meer informatie;

(b)          om te controleren hoe onze Diensten worden gebruikt om uw persoonsgegevens te beschermen en fraude, andere misdaden en misbruik van Diensten op te sporen en te voorkomen. Dit helpt ons ervoor te zorgen dat u onze Diensten veilig kunt gebruiken;

(c)           om te reageren op beveiligingsactiviteiten en ze te beheren;

(d)          voor intern onderzoek/analyse om de kwaliteit van onze Diensten, de producten die we aanbieden en nieuwe producten die we ontwikkelen te verbeteren door:

(i)            klanten uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes, vragenlijsten, discussiegroepen voor klanten/bedrijven of andere marktonderzoekactiviteiten; en

(ii)           geaggregeerde klantgegevens te gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van analyse van klantboekingen of andere aankooptrends en -gedrag; en

(e)          om ons bedrijf, onze merken en producten te promoten en het bereik en de effectiviteit van onze campagnes te meten:

(i)            om contact met u op te nemen met gerichte advertenties die online worden aangeboden via Google DoubleClick en via sociale media en andere platforms die door andere bedrijven worden beheerd. Mogelijk ontvangt u advertenties op basis van gegevens over u die we aan het platform hebben verstrekt of omdat het platform op ons verzoek heeft vastgesteld dat u vergelijkbare kenmerken hebt als de personen waarvan het de gegevens van ons heeft ontvangen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de informatie op de hulppagina's van de platforms waarop u advertenties van ons ontvangt; en

(ii)           om meer informatie over u te verkrijgen door uw persoonsgegevens te delen met technologiebedrijven of platforms die mogelijk ook gegevens over u hebben en hun gegevens kunnen matchen met die van ons. Wij/deze bedrijven kunnen cookies gebruiken om de persoonsgegevens die wij van u hebben, te matchen (zie ook ons Cookiebeleid).

7.2          We gebruiken deze informatie op twee manieren:

7.2.1      we identificeren de link tussen uw kenmerken en uw gedrag  en maken reclame ten aanzien van anderen met dezelfde kenmerken, in het kader van onze direct marketingcampagnes en via gerichte advertenties die worden geleverd via onze Sites, Apps of platforms van derden, inclusief sociale mediakanalen; en

7.2.2      we passen onze interacties met u aan en personaliseren ze om ze relevanter te maken voor uw interesses. Deze interacties omvatten uw bezoek aan onze Sites en de inhoud die erop verschijnt en marketingcommunicatie die we u sturen of tonen in onze direct marketingcampagnes en via online gerichte advertenties die worden beschreven in de bovenstaande paragraaf. Zie 'Hoe we marketing voor u personaliseren' voor meer informatie.

7.3          Mits we uw toestemming hebben kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken om marketingcorrespondentie te sturen over producten en diensten die beschikbaar zijn bij Thomas Cook en/of onze zakelijke partners en gelieerde ondernemingen. Zie de sectie 'Wanneer en hoe gebruiken we uw gegevens voor marketing' voor meer informatie.

7.4          We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken en kunnen deze aan derden doorgeven wanneer dit wettelijk verplicht is, waaronder:

7.4.1      om te reageren op verzoeken van overheidsinstanties, ordediensten, rechtbanken of regelgevende instanties, die ons verplichten persoonsgegevens vrij te geven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; of

7.4.2      voor witwasbestrijding en terrorismefinanciering.

7.5          Verwerking overeenkomstig nationale wetgeving: We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken en verwerken (inclusief speciale categorieën gegevens zoals informatie over uw gezondheid specifiek voor verzekeringsdoeleinden) wanneer we een specifieke rechtsgrond hebben om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

8.            WANNEER EN HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS VOOR MARKETING

8.1          Als u een vraag hebt gesteld via een van onze Diensten, kunnen uw persoonsgegevens door ons worden gebruikt op de manier die volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is toegestaan, om contact met u op te nemen per post, elektronisch (e-mail of sms) en/of telefonisch met informatie en aanbiedingen met betrekking tot onze producten of diensten. We zullen dit alleen doen als u zich niet hebt afgemeld voor dergelijke marketing op het moment dat we uw contactgegevens hebben verzameld.

8.2          Als u geen vraag hebt gesteld, sturen we u alleen informatie en aanbiedingen per e-mail of sms als u zich aanmeldt (opt-in) om dergelijke marketing te ontvangen, hetzij rechtstreeks via ons hetzij door een derde partij te vertellen dat u marketing van ons wenst te ontvangen. We sturen u alleen informatie en aanbiedingen via push-meldingen van de app als de machtigingen in de instellingen van uw apparaat dit mogelijk maken. Als u geen pushmeldingen voor apps wilt ontvangen, kunt u uw instellingen wijzigen en u op elk moment afmelden.

8.3          We horen graag uw mening om ons te helpen onze producten en diensten te verbeteren, dus kan het zijn dat we contact met u opnemen voor marktonderzoeksdoeleinden. U hebt altijd de keuze of u deelneemt aan ons marktonderzoek en ermee doorgaat.

9.            HOE PERSONALISEREN WE ONZE MARKETING VOOR U

9.1          Om te proberen ervoor te zorgen dat onze marketingcommunicatie en advertenties voor u relevant zijn, werken we samen met derden om klanten en potentiële klanten een betere ervaring te bieden.

9.2          Met behulp van nieuwe technologieën en met behulp van onze reclamebureaus en marketingactivatieplatforms kunnen we uw persoonsgegevens op de volgende manieren gebruiken:

9.2.1      om ervoor te zorgen dat alle marketingcommunicatie die we naar u sturen producten of diensten aanbiedt die u waarschijnlijk interesseren; en

9.2.2      om onze digitale marketing (bijvoorbeeld onze internetadvertenties) en links van de websites van onze marketingpartners naar onze Sites aan te passen en bij te houden. Deze digitale marketing kan marketing omvatten met betrekking tot Thomas Cook of marketing met betrekking tot zakenpartners aan wie wij advertentieservices aanbieden.

9.3          Onze zakenpartners en advertentienetwerken kunnen u voorzien van niet-gepersonaliseerde advertenties op onze Sites via advertentietechnologie, waaronder Google Double Click for Publishers. Niet-gepersonaliseerde advertenties zijn gericht door gebruik te maken van contextuele informatie over de pagina's die op onze site worden bezocht, in plaats van het eerdere gedrag van een gebruiker. We staan derden toe om informatie over uw online activiteiten te verzamelen met behulp van cookies en andere technologieën. De derden kunnen onze gelieerde ondernemingen zijn, onze leveranciers/zakenpartners die gegevens verzamelen wanneer u een advertentie op een van onze sites bekijkt of ermee communiceert, en advertentienetwerken. We verzamelen ook informatie over uw online activiteiten met behulp van cookies en andere technologieën wanneer u andere websites dan onze Sites gebruikt en dit om namens onze zakenpartners advertentieservices aan te bieden. Deze technologie stelt ons in staat om u een advertentie te tonen met betrekking tot een zakenpartner op andere websites op basis van uw paginabezoeken en ander gedrag op onze Sites.

9.4          Cookies zijn kleine gegevensbestanden waarmee een website een reeks gegevens kan verzamelen en opslaan op uw desktopcomputer, laptop of mobiel apparaat. Cookies helpen ons om belangrijke functies en functionaliteit op onze websites en mobiele apps aan te bieden, en we gebruiken ze om uw klantervaring te verbeteren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

10.          WAT U MOET DOEN ALS U ONZE MARKETINGCOMMUNICATIE NIET WILT?

10.1        U hebt te allen tijde het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. U kunt uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen door de optie 'geen marketing' te selecteren op de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt dit recht ook op elk later moment uitoefenen door de afmeldlink te gebruiken in elke marketing-e-mail die u ontvangt of door contact met ons op te nemen (zie ‘Contact met ons opnemen’).

10.2        U kunt zich afmelden voor pushmeldingen voor apps in de instellingen van uw apparaat.

11.          UW RECHT OP TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS

11.1        U hebt in veel gevallen het recht om een toegangsverzoek van een betrokkene in te dienen. Dat is een verzoek om toegang tot de persoonsgegevens die wij van u hebben. Als we het ermee eens zijn dat we persoonsgegevens aan u (of iemand anders namens u) moeten verstrekken, zullen we deze gratis aan u of hen verstrekken.

11.2        We kunnen om een identiteitsbewijs en aanvullende informatie over uw interacties met ons vragen, zodat we uw persoonsgegevens kunnen vinden. Als iemand namens u handelt, moet deze een schriftelijke en ondertekende bevestiging van u verstrekken dat u aan die persoon/dat bedrijf toestemming hebt gegeven om het verzoek te doen. We zullen vragen om dit te verstrekken voordat we u (of een andere persoon die namens u optreedt) een kopie geven van uw persoonsgegevens waarover we beschikken. Mogelijk kunnen we u geen kopie van uw persoonsgegevens verstrekken als deze de persoonsgegevens van andere personen bevat of als we een andere wettige reden hebben om die informatie niet mee te delen.

11.3        Raadpleeg de onderstaande sectie 'Contact met ons opnemen' als u een toegangsverzoek van een betrokkene moet indienen.

12.          UW PERSOONSGEGEVENS CORRIGEREN EN BIJWERKEN

12.1        De nauwkeurigheid van uw gegevens is belangrijk voor ons en we werken aan manieren om het voor u gemakkelijker te maken om de gegevens die we over u hebben te bekijken en te corrigeren.

12.2        Laat het ons weten als u uw naam of adres/e-mailadres wijzigt, of als u ontdekt dat andere gegevens waarover we beschikken onjuist of verouderd zijn.

13.          UW TOESTEMMING INTREKKEN

Wanneer we vertrouwen op uw toestemming als de wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens, zoals uiteengezet in de sectie hierboven getiteld 'Hoe gebruiken we uw gegevens bij het leveren van onze diensten aan u?', kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Als u uw toestemming wilt intrekken voor het ontvangen van direct marketing waarvoor u zich eerder had aangemeld, raadpleeg dan de sectie 'Wat u moet doen als u onze marketingcommunicatie niet wilt?' voor meer informatie.

14.          BEZWAAR MAKEN TEGEN ONS GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wanneer we vertrouwen op onze legitieme commerciële belangen als de wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor welk doel dan ook, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden door ons een e-mail te sturen of te schrijven naar het adres dat is opgegeven in de sectie 'Contact met ons opnemen'. Behalve voor de doeleinden waarvan we zeker weten dat we uw persoonsgegevens kunnen blijven verwerken, zullen we uw persoonsgegevens tijdelijk stopzetten in overeenstemming met uw bezwaar totdat we de kwestie hebben onderzocht. Als we het erover eens zijn dat uw bezwaar gerechtvaardigd is in overeenstemming met uw rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming, zullen we permanent stoppen met het gebruiken van uw gegevens voor die doeleinden. Anders zullen we u onze rechtvaardiging geven waarom we uw gegevens moeten blijven gebruiken.

15.          UW PERSOONSGEGEVENS WISSEN OF DE VERWERKING ERVAN BEPERKEN

15.1        In bepaalde omstandigheden kunt u vragen om uw persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen door ons een e-mail te sturen of te schrijven zoals aangegeven in de sectie 'Contact met ons opnemen'. Als we geen blijvende wettige reden hebben om door te gaan met het verwerken of bewaren van uw persoonsgegevens, zullen we redelijke inspanningen leveren om aan uw verzoek te voldoen.

15.2        U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als u van mening bent dat dit voor ons onrechtmatig is, als u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik ervan en ons onderzoek in behandeling is of als u van ons verlangt dat we deze bewaren in verband met gerechtelijke procedures. Wanneer de verwerking ervan is beperkt, mogen we uw persoonsgegevens alleen verwerken als we uw toestemming hebben of wettelijk zijn toegestaan om dit te doen, bijvoorbeeld voor opslagdoeleinden, om de rechten van een ander individu of bedrijf te beschermen of in verband met gerechtelijke procedures.

15.3        Waar we vertrouwen op uw toestemming als de wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken in verband met uw contract, zoals uiteengezet in de sectie getiteld 'Hoe gebruiken we uw gegevens bij het leveren van onze diensten aan u?', kunt u ons vragen om u een kopie van die gegevens te bezorgen in een gestructureerd gegevensbestand.

15.4        U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks naar een andere dienstverlener te sturen, en wij zullen dit doen als dit technisch mogelijk is. Mogelijk kunnen we u geen kopie van uw persoonsgegevens verstrekken als deze de persoonsgegevens van andere personen bevat of als we een andere wettige reden hebben om die informatie niet mee te delen.

15.5        We zullen uw gegevens wissen, tenzij we deze moeten bewaren voor legitieme commerciële of juridische doeleinden.

16.          EEN KLACHT INDIENEN

16.1        We raden u aan contact met ons op te nemen als u een klacht hebt en we zullen proberen de problemen of vragen die u hebt op te lossen. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat uw wettelijke rechten zijn geschonden, of als u reden hebt om te geloven dat uw persoonsgegevens worden of zijn gebruikt op een manier die niet in overeenstemming is met de wet. De contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit zijn beschikbaar op de website van die autoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ ).

16.2        Als u contact met ons wilt opnemen over dit Privacybeleid, kunt u ons een e-mail sturen of ons schrijven via de contactgegevens in de sectie 'Contact met ons opnemen'.

17.          CONTACT MET ONS OPNEMEN

17.1        U hebt het recht om een kopie te vragen van de persoonsgegevens van u waarover we beschikken, hoewel u online toegang zou moeten hebben tot de persoonsgegevens die aan uw account of boeking zijn gekoppeld.

17.2        Geef alle informatie die ons kan helpen uw persoonsgegevens te identificeren en te vinden. Waar we toegang tot gegevens kunnen bieden, zullen we dit gratis doen, behalve wanneer er meer exemplaren worden gevraagd, in welk geval we een redelijke vergoeding in rekening kunnen brengen op basis van administratieve kosten.

17.3        U kunt ook contact met ons opnemen als u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken. We streven ernaar om klachten op te lossen, maar als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Om contact met ons op te nemen over dit Privacybeleid, om een toegangsverzoek van een betrokkene of een klacht in verband met gegevensbescherming in te dienen, dient u uw klacht of verzoek in:

17.3.1    per e-mail aan: dataprotection@thomascookonline.com; of

17.3.2    per post naar: UK Legal & Compliance Dept, Thomas Cook Tourism, C/O Tmf Group 8th Floor, 20 Farringdon Street, Londen, Verenigd Koninkrijk, EC4A 4AB.

17.4        Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we gevolg kunnen geven aan uw verzoek of klacht. We kunnen u ook om meer informatie vragen om ervoor te zorgen dat u bevoegd bent om een dergelijk verzoek of dergelijke klacht in te dienen wanneer u namens iemand anders contact met ons opneemt.

17.5        Zodra u uw verzoek heeft gedaan en ons de informatie hebt gegeven die we nodig hebben om te beginnen met zoeken naar de persoonsgegevens die we van u hebben (inclusief identiteitsbewijs), hebben we , te rekenen vanaf de ontvangst van uw verzoek, een maand de tijd om te reageren. Deze termijn kan overeenkomstig de wet verlengd worden.

18.          UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Als u een aanvraag hebt gedaan of ermee instemt marketingcommunicatie te ontvangen, worden uw persoonsgegevens bewaard om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke klantenservice kunnen bieden. We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om uw gegevens te gebruiken overeenkomstig dit Privacybeleid. Dit is over het algemeen maximaal 2 jaar, of een andere tijdspanne die nodig is voor onze juridische en auditdoeleinden of die wettelijk verplicht is. Na deze periode zullen we uw persoonsgegevens veilig wissen. Als uw persoonsgegevens na deze periode nodig zijn voor analytische, historische of andere legitieme commerciële doeleinden, zullen we passende maatregelen nemen om deze persoonsgegevens te anonimiseren.

19.          WAT IS ONZE BENADERING VAN GEGEVENSBEVEILIGING?

19.1        De overdracht van gegevens via het internet is niet helemaal veilig en hoewel we ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze Diensten worden verzonden niet garanderen. Daarom is elke overdracht op eigen risico. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, zullen we alle redelijke stappen ondernemen om uw persoonsgegevens veilig te houden en te proberen ongeoorloofde toegang, gebruik of verlies van uw gegevens te voorkomen, door passende veiligheidsmaatregelen te nemen en de toegang te beperken tot wie hiervoor een zakelijke behoefte heeft. Alle gegevens die u ons verstrekt, worden opgeslagen op onze beveiligde servers. Als u ons bijvoorbeeld een wachtwoord hebt gegeven of een wachtwoord hebt gekozen voor toegang tot bepaalde diensten, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We vragen u om uw wachtwoord met niemand te delen.

19.2        We hebben een procedure om elke vermoedelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens op te lossen en zullen u en de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op de hoogte stellen van een inbreuk wanneer dit wettelijk verplicht is.

20.          WAT GEBEURT ER WANNEER U KLIKT OP EEN LINK VAN ONZE WEBSITE NAAR EEN WEBSITE VAN DERDEN?

Onze Diensten kunnen links bevatten naar en frames van websites van onze opdrachtgevers, leveranciers, adverteerders en andere derden. U kunt zien wanneer het een derde partij is, omdat hun naam bij de onze zal verschijnen. Als u op een link klikt of op een andere manier een van deze andere websites gebruikt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen Privacybeleid en cookiebeleid hebben en dat u dit beleid zorgvuldig moet lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt op de website van een derde partij. Wij nemen immers geen enkele verantwoordelijkheid of zijn niet aansprakelijk voor dit beleid of voor deze websites van derden. Controleer deze policies voordat u persoonsgegevens naar deze websites stuurt.

21.          FUNCTIES VOOR SOCIALE MEDIA

Onze Diensten kunnen functies voor sociale media bevatten zoals Facebook, Twitter, Google+ en Pinterest, die hun eigen privacyverklaringen hebben. Zorg ervoor dat u hun algemene voorwaarden en privacyverklaring zorgvuldig leest voordat u persoonsgegevens verstrekt, aangezien we geen enkele verantwoordelijkheid hebben en niet aansprakelijk zijn voor deze functies.

22.          WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid vervangt alle eerdere versies. We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd bij te werken of te wijzigen, dus controleer regelmatig op onze Sites of er updates zijn. U kunt een kopie aanvragen van een eerdere versie van ons Privacybeleid. Als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we uw toestemming vragen of een prominente kennisgeving op onze Sites geven als en waar dit vereist is door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Laatste update: Maart 2020