Privacybeleid

Thomas Cook Europe BV, gevestigd te Arnhem, Nederland, handelsregisternummer 84749660 (“Thomas Cook”) is verwerkingsverantwoordelijke. We begrijpen en respecteren het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid beschrijft de wijze waarop de persoonsgegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door ons worden verwerkt met betrekking tot uw relatie met ons als klant of potentiële klant. Deze informatie kan worden verzameld via onze websites (“Sites”), onze contactcentra, onze mobiele applicaties (“Apps”), onze vragenlijsten/enquêtes, onze vertegenwoordigers of aangewezen agenten in overzeese bestemmingen, of onze socialemediakanalen (gezamenlijk onze “Diensten”). 

Lees de volgende informatie aandachtig door. U bent ervoor verantwoordelijk dat (i) de andere mensen namens wie u optreedt, op de hoogte zijn van de inhoud van dit privacybeleid; en (ii) u bij hen heeft nagevraagd of zij ermee instemmen dat hun persoonsgegevens aan ons worden verstrekt. 

Indien u persoonsgegevens aan ons verstrekt, zullen we deze verwerken zoals hieronder uiteengezet. We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en we nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking. 

De veiligheid van uw gegevens hangt ook van u af. Waar we u bijvoorbeeld een wachtwoord hebben gegeven of waar u een wachtwoord hebt gekozen voor toegang tot bepaalde Diensten, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. 

 1. REDENEN VOOR HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

We zullen uw persoonsgegevens alleen verzamelen en gebruiken als ten minste een van de volgende voorwaarden van toepassing is: 

 1. we hebben uw toestemming; 

 1. het verwerken van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om een overeenkomst met u aan te gaan of om op uw verzoek maatregelen te nemen alvorens een overeenkomst aan te gaan; 

 1. het verwerken van uw persoonsgegvens voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; 

 1. het verwerken van uw persoonsgegvens het is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen; 

 1. het verwerken van uw persoonsgegvens noodzakelijk is in het algemeen belang of indien we hebben een officiële bevoegdheid hebben om dit te doen; of 

 1. het het verwerken van uw persoonsgegvens noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die een derde partij, behalve wanneer uw belangen of rechten zwaarder wegen. 

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE U AAN ONS GEEFT 

 1. Wanneer u uw gegevens registreert op onze Services of contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, post en telefoon of via sociale media, kunt u ons uw persoonsgegevens verstrekken, waaronder uw naam, e-mailadres, postcode, geboortedatum, telefoon nummer, reisvoorkeuren en de inloggegevens van uw account, zoals uw gebruikersnaam en het door u gekozen wachtwoord. 

 1. Als u een boeking maakt, kunt u ons gegevens verstrekken die relevant zijn voor uw boeking en uw reis, zoals bankgegevens, nationaliteit, paspoortgegevens en dieetvoorkeuren. 

 1. Als u deelneemt aan een wedstrijd of promotie, een enquête of vragenlijst invult, of als u feedback of bijdragen geeft of een probleem meldt met een van onze Services, verzamelen we uw naam en relevante contactgegevens en alle andere persoonsgegevens die u ons geeft. 

 1. Als u online contact met ons opneemt, kunnen we uw e-mail of andere correspondentie bijhouden, en als u ons belt, kunnen we telefoongesprekken volgen en/of opnemen voor trainings- en klantenserviceredenen. 

 1. Als u gegevens naar onze Apps uploadt door video's, foto's, opmerkingen en berichten te plaatsen, kan dergelijke inhoud persoonsgegevens van u bevatten die we op onze beveiligde servers bewaren totdat u die inhoud of uw account verwijdert. 

 1. Om ons te helpen uw informatie actueel, nauwkeurig en volledig te houden, verzoeken wij u ons op de hoogte te stellen als er iets moet worden gewijzigd. 

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN EN/OF WAARNEMEN OVER U 

Op basis van hoe u onze Diensten in het verleden hebt gebruikt en uw activiteit op onze website, sociale mediakanalen of met ons contactcentrum, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van u: 

 1. details van de Diensten die we in het verleden aan u hebben geleverd, inclusief uw eerdere reisarrangementen, zoals vakanties en andere aankopen, en zaken die verband houden met die arrangementen, zoals details van uw eerdere vragen, vereisten of klachten; 

 1. informatie over hoe u onze Apps gebruikt (gedrags- en betrokkenheidsgegevens) met het oog op het personaliseren van inhoud die in de App wordt weergegeven; 

 1. informatie over uw sociale voorkeuren, interesses en activiteiten; 

 1. details van uw bezoeken aan onze Sites en Apps (inclusief, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens en weblogs), ongeacht of dit vereist is voor onze eigen doeleinden of anderszins, en van de bronnen die u gebruikt, inclusief informatie over wanneer u klikt op een van onze advertenties, ook op de websites van andere organisaties. We gebruiken technologiediensten van derden, zoals Google Analytics, om deze Diensten te beheren; 

 1. details van de website(s) die u hebt bezocht voordat u een link naar onze Sites en Apps gebruikte, de pagina's die u op onze Sites en Apps hebt bezocht en de tijd die u op elke pagina hebt doorgebracht; 

 1. informatie over verwijzingsbron, betalingsbron, informatie aan het kredietbureau, bedrag voor producten en diensten op een transactie en andere gerelateerde informatie; 

 1. uw locatiegegevens wanneer u locatie-instellingen inschakelt en geo-tagging-functies gebruikt binnen onze Apps. Sommige van onze locatie-enabled Services hebben uw persoonsgegevens nodig om de functie te laten werken. Als u locatie- en geo-taggingdiensten op onze Apps wilt gebruiken, wordt u gevraagd toestemming te geven voor het gebruik van uw gegevens voor dit doel. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door Locatiegegevens uit te schakelen in uw App- of apparaatinstellingen. 

 1. aanvullende persoonsgegevens die we mogelijk van u nodig hebben wanneer u onze Services gebruikt; 

 1. informatie over uw computer (of mobiel apparaat/tablet), inclusief, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem, apparaatlocatie, browsertype en details, en online identifiers zoals cookie-identificatienummers, voor systeembeheerdoeleinden, marketingdoeleinden (zowel onze eigen als van externe adverteerders voor wie we advertentiediensten leveren) en om geaggregeerde informatie aan onze adverteerders te rapporteren. Dit zijn statistische gegevens over de browse-acties en -patronen van onze gebruikers. In rapporten die we delen zijn geen individuen identificeerbaar; en 

 1. details van e-mails en andere digitale communicatie die we u sturen en die u opent, inclusief eventuele links daarin waarop u klikt. 

 1. PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN 

Onze Diensten, inclusief de Sites en Apps, zijn niet gericht op kinderen onder de meerderjarige leeftijd. We verzamelen niet bewust informatie, inclusief persoonsgegevens, van kinderen of andere personen die wettelijk niet in staat zijn om onze Sites en Diensten te gebruiken zonder een wettelijke basis voor verwerking (waaronder toestemming van de voogd van de minderjarige of voor de uitvoering van een contract). Als we daadwerkelijk weten dat we persoonsgegevens hebben verzameld van een meerderjarig kind en er geen wettelijke basis is om dergelijke persoonsgegevens te hebben, zullen we deze onmiddellijk verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dergelijke gegevens te bewaren. Neem contact met ons op als u denkt dat we per abuis of onbedoeld informatie hebben verzameld van een meerderjarig kind. 

 1. PERSOONSGEGEVENS VERKREGEN VAN DERDEN 

We kunnen uw persoonsgegevens ook ontvangen van derden, zoals gespecialiseerde bedrijven die informatie verstrekken, handelspartners en openbare registers. Dit omvat: 

 1. als u een derde partij vertelt dat u marketingcommunicatie van Thomas Cook wilt ontvangen, zullen zij uw contactgegevens en marketingvoorkeuren aan ons overdragen; 

 1. als u zich aanmeldt met uw sociale netwerkgegevens om verbinding te maken met een van onze Services, zoals Facebook, Google+ of Twitter, gaat u ermee akkoord uw gebruikersgegevens met ons te delen, inclusief uw naam, e-mailadres, geboortedatum, locatie en alle andere informatie die u met ons deelt; 

 1. als u een van onze vragenlijsten/enquêtes voor feedback van klanten invult, wordt de informatie die u verstrekt namens ons verwerkt en aan ons verstrekt door een derde partij; en 

 1. als u ons feedback geeft via een socialemedia-enquête, wordt de feedback, maar niet uw persoonsgegevens, verwerkt door het socialemediaplatform en aan ons doorgegeven. 

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE U VERSTREKT OVER ANDERE INDIVIDUEN 

 1. We gebruiken persoonsgegevens over andere personen die door u zijn verstrekt tijdens het leveren van de Services aan u. 

 1. Indien u persoonsgegevens van anderen verstrekt, moet u er zeker van zijn dat zij hiermee instemmen en dat u deze mag verstrekken. U moet er ook voor zorgen dat zij, indien van toepassing, begrijpen hoe hun persoonsgegevens door ons kunnen worden gebruikt. 

 1. WAAR WORDEN UW GEGEVENS OPGESLAGEN EN MET WIE WORDEN DEZE GEDEELD? 

 1. Uw persoonsgegevens worden bewaard op een combinatie van onze eigen systemen en systemen van de leveranciers die wij gebruiken om onze diensten te verlenen. 

 1. Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, worden sommige van de persoonsgegevens die u verstrekt, verstrekt aan en worden verwerkt en opgeslagen door, relevante derde partijen. Deze derden zijn onder meer: 

 1. onze zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde functies namens ons uitvoeren, inclusief onze technologie- en gegevensbeheerpartners die ons helpen de Services te beheren, bedrijven die ons helpen met IT-services, het opslaan en combineren van gegevens, marketing, reclamecampagnes en marktonderzoek, bedrijven die locatieservices leveren en bedrijven die ons helpen door gebruikers gegenereerde inhoud te modereren om ervoor te zorgen dat er geen schadelijke inhoud beschikbaar is op onze Services; 

 1. derde partijen waarmee we samenwerken om gezamenlijk een product of dienst te creëren en aan te bieden die deze informatie alleen mogen gebruiken om Thomas Cook-gerelateerde producten op de markt te brengen en aan te bieden, tenzij u toestemming hebt gegeven voor ander gebruik; 

 1. onze contactcenter (inclusief 'live chat') partners die diensten verlenen om vragen van klanten te ondersteunen; en 

 1. een organisatie aan wie we een van onze bedrijven of een van onze rechten of verplichtingen onder enige overeenkomst die we met u hebben verkopen of overdragen (of onderhandelingen aangaan om te verkopen of over te dragen). Als de overdracht of verkoop doorgaat, kan de organisatie die uw persoonsgegevens ontvangt uw gegevens op dezelfde manier gebruiken als wij. 

 1. Mogelijk moeten we persoonsgegevens delen om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Dit omvat het verstrekken van persoonsgegevens aan anderen om fraude te voorkomen en om kredietrisico te verminderen. We kunnen controles uitvoeren om uw identiteit te bevestigen. Dat is om u te helpen beschermen tegen identiteitsdiefstal en andere vormen van fraude, en om misdaad of witwassen te voorkomen en op te sporen. Af en toe kunnen we meer controles uitvoeren bij kredietbeoordelaars en fraudepreventiebureaus om uw informatie en uw account up-to-date te houden. Als valse of onnauwkeurige informatie wordt verstrekt en wordt geïdentificeerd als fraude, worden de details doorgegeven aan fraudepreventiebureaus. Deze informatie kan ook worden gedeeld met wetshandhavingsinstanties. 

 1. Sommige van deze derden zijn mogelijk buiten de Europese Economische Ruimte (“ EER ”) gevestigd. Organisaties die buiten de EER zijn gevestigd, bieden mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau als binnen de EER. We streven ernaar om uw gegevens alleen over te dragen aan derden buiten de EER wanneer: 

 1. uw persoonsgegevens zijn onderworpen aan een of meer passende waarborgen die in de wet zijn vastgelegd om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd en dat deze worden behandeld in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u meer informatie wilt over de toegepaste waarborgen, neem dan contact met ons op. Deze waarborgen kunnen het gebruik zijn van standaard contractuele clausules in een vorm die is goedgekeurd door regelgevers, het laten ondertekenen van onze leveranciers bij een onafhankelijk privacyplan dat is goedgekeurd door regelgevers, of andere passende maatregelen; of 

 1. de overdracht is noodzakelijk om uw contract uit te kunnen voeren. 

 1. Indien de wederpartij een verwerker is zoals bedoeld in artikel 4.8 AVG, gaan wij een verwerkersovereenkomst aan conform artikel 28 AVG. 

 1. We delen alleen de minimale persoonsgegevens die onze leveranciers en retailpartners in staat stellen hun diensten aan u en ons te verlenen. 

 1. We kunnen persoonsgegevens die nodig zijn delen met andere overheidsinstanties als de wet bepaalt dat we dat moeten, of als we dat wettelijk mogen doen. 

 1. HOE GEBRUIKEN WE UW INFORMATIE WANNEER WE ONZE DIENSTEN AAN U LEVEREN? 

Om onze Diensten aan u te kunnen leveren, gebruiken we de informatie die we in ons bezit hebben op een aantal verschillende manieren. We verwerken uw informatie als we daar een wettelijke grondslag voor hebben, zoals uw toestemming of omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken zoals hieronder uiteengezet: 

 1. Om onze producten en diensten aan u te leveren. Dit omvat het doen van boekingen, het innen van betalingen, het boeken van accommodaties, vluchten, transfers, autoverhuur en excursies namens u en uw reispartners en gerelateerde activiteiten. 

 1. om uw ervaring mogelijk te maken en te verbeteren: 

 1. om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Sites en Apps, wanneer u daarvoor kiest. Wanneer u onze Apps gebruikt, kunt u ervoor kiezen om geen gebruik te maken van interactieve functies door uw instellingen op de App zelf te wijzigen; 

 1. om ervoor te zorgen dat inhoud van onze Sites, Apps en systemen op de meest effectieve manier voor u en voor uw apparaat wordt gepresenteerd; 

 1. om uw ervaring met onze Services te personaliseren door ervoor te zorgen dat alleen relevant en nuttig marketingmateriaal voor u zichtbaar is wanneer u onze services gebruikt; of 

 1. om u te informeren over wijzigingen in onze service; 

 1. om contact met u op te nemen en met u te communiceren: 

 1. we willen u als klant beter van dienst zijn, dus als u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, post en telefoon of via sociale media, kunnen we persoonsgegevens gebruiken om u aantwoorden of hulp te geven; en 

 1. om promoties en winacties waaraan u wilt deelnemen te beheren, inclusief die met onze leveranciers en retailpartners, bijvoorbeeld om u een prijs uit te keren als u wint; en 

 1. om ons bedrijf te promoten en onze producten, diensten en dagelijkse activiteiten te beheren en te verbeteren. Zie de sectie 'Wanneer en hoe gebruiken we uw gegevens voor marketing voor meer informatie'; 

 1. om te controleren hoe onze Services worden gebruikt om uw persoonsgegevens te helpen beschermen, fraude, andere misdrijven en misbruik van Services op te sporen en te voorkomen. Dit helpt ons ervoor te zorgen dat u veilig gebruik kunt maken van onze Diensten; 

 1. met het oog op beveiligingsoperaties; 

 1. om content die beschikbaar is op onze Apps te modereren om ervoor te zorgen dat er geen schadelijke content beschikbaar wordt gemaakt op onze Apps; 

 1. voor intern onderzoek/analyse om de kwaliteit van onze Diensten, de producten die we aanbieden en nieuwe producten die we ontwikkelen te verbeteren door: 

 1. klanten uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes, vragenlijsten, discussiegroepen of andere marktonderzoeksactiviteiten; 

 1. geaggregeerde klantgegevens gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van analyse van klantboekingen of andere aankooptrends en -gedrag; en 

 1. om ons bedrijf, onze merken en producten te promoten en het bereik en de effectiviteit van onze campagnes te meten: 

 1. om contact met u op te nemen met gerichte advertenties die online worden geleverd met Google DoubleClick en via sociale media- en andere platforms die door andere bedrijven worden beheerd. U kunt advertenties ontvangen op basis van informatie over u die we aan het platform hebben verstrekt of omdat het platform op ons verzoek heeft vastgesteld dat u vergelijkbare kenmerken heeft als de personen wiens gegevens het van ons heeft ontvangen. Raadpleeg voor meer informatie de informatie op de helppagina's van de platforms waarop u advertenties van ons ontvangt; en 

 1. om meer informatie over u te verkrijgen door uw persoonsgegevens te delen met technologiebedrijven of platforms die mogelijk ook informatie over u hebben en hun gegevens kunnen matchen met die van ons. Wij/deze bedrijven kunnen cookies gebruiken om de persoonsgegevens die elk van ons over u heeft te matchen (zie verder ons Cookiebeleid). 

 1. We gebruiken deze informatie op twee manieren: 

 1. we identificeren verbanden tussen uw kenmerken en uw gedrag om aanbiedingen te doen aan anderen met dezelfde kenmerken, in onze directmarketingcampagnes en door middel van gerichte advertenties geleverd via onze Sites, Apps of platforms van derden, inclusief sociale-mediakanalen; en 

 1. we passen onze interacties met u aan en personaliseren ze om ze relevanter te maken met het oog op uw interesses. Deze interacties omvatten uw route over onze Sites en de inhoud die erop verschijnt en marketingcommunicatie die we u sturen of tonen in onze directmarketingcampagnes en via online gerichte advertenties zoals beschreven in de bovenstaande paragraaf. Zie 'Hoe we marketing voor u personaliseren' voor meer informatie. 

 1. Onder andere indien we uw toestemming hebben om dit te doen, kunnen we u marketingcommunicatie sturen over producten en diensten die beschikbaar zijn van Thomas Cook en/of van onze zakelijke partners/affiliates. Zie de sectie 'Wanneer en hoe gebruiken we uw gegevens voor marketing’ voor meer informatie. 

 1. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken en kunnen deze doorgeven aan derden waar dit wettelijk verplicht is, waaronder: 

 1. om te reageren op verzoeken van overheidsinstanties, wetshandhavingsinstanties, rechtbanken of toezichthoudende instanties die ons verplichten persoonsgegevens vrij te geven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; of 

 1. voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. 

 1. Verwerking onderhevig aan nationale wetgeving : we kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken en verwerken (inclusief bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over uw gezondheid specifiek voor verzekeringsdoeleinden) wanneer we een specifieke wettelijke basis hebben om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

 1. AANVULLENDE GEGEVENSBEPALINGEN VOOR BANKTRANSACTIES VOOR KLANTEN IN DE EER 

 1. In het geval dat de Diensten een banktransactie omvatten om onze producten en diensten te kunnen leveren, kan het nodig zijn dat bepaalde informatie die we verzamelen (zoals uiteengezet in dit Privacybeleid) wordt overgedragen aan gerelateerde bedrijven of andere entiteiten, inclusief partijen in de hoedanigheid van betalingsproviders, betalingsverwerkers of rekeninghouders (of vergelijkbare hoedanigheden). U onderkent dat dergelijke entiteiten volgens hun lokale wetgeving onderworpen kunnen zijn aan wetten, voorschriften, onderzoeken, onderzoeken of bevelen die de openbaarmaking van informatie aan de relevante autoriteiten van het relevante land kunnen vereisen. 

 1. Informatie kan door ons of door genoemde derden worden bekendgemaakt aan: (i.) de politie en andere wetshandhavingsinstanties; (ii.) veiligheidsdiensten; (iii.) bevoegde gouvernementele, intergouvernementele of supranationale instanties; (iv.) bevoegde instanties, afdelingen, regelgevende instanties, zelfregulerende instanties of organisaties, en andere derde partijen, waaronder bedrijven, indien: (a.) wij of genoemde derde partijen wettelijk verplicht en toegestaan zijn om gegevens te verstrekken, inclusief maar zonder beperking op basis van de Luxemburgse wetten van 24 juli 2015 betreffende de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA-wet”) en 18 december 2015 betreffende de gemeenschappelijke rapportagestandaard van de OESO (“CRS-wet”); (b) wij of genoemde derden redenen hebben om aan te nemen dat het voor ons gepast is om mee te werken aan onderzoeken naar fraude of andere illegale activiteiten of mogelijke illegale activiteiten; of (c) dat nodig is in het kader van onderzoeken naar schendingen van algemene voorwaarden (inclusief maar niet beperkt tot die van ons n die van uw financieringsbron of creditcard- of debetkaartaanbieder). 

 1. Als u onder de FATCA- of CRS-wet valt, zijn we verplicht u op de hoogte te stellen van de informatie over u die we kunnen doorgeven aan verschillende autoriteiten. 

 1. We kunnen ook de nodige informatie delen, openen en gebruiken (inclusief uit andere landen) (inclusief, maar niet beperkt tot de informatie die is vastgelegd door fraudepreventiebureaus) om ons en hen te helpen bij het beoordelen en beheren van risico's (inclusief, maar niet beperkt tot, het voorkomen van fraude, geld witwassen en terrorismefinanciering). Neem contact met ons op als u meer informatie wilt ontvangen over de relevante fraudepreventiebureaus. 

 1. WANNEER EN HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS VOOR MARKETING 

 1. Als u een vraag hebt gesteld via een van onze Services, kunnen uw persoonsgegevens door ons worden gebruikt op de manieren die de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming toestaat, om contact met u op te nemen per post, elektronische  communicatiemiddelen (zoals e-mail of sms) en/of per telefoon, met informatie en aanbiedingen om op uw vraag te reageren. 

 1. Als u geen van onze producten of diensten heeft afgenomen, sturen we u alleen ongevraagde informatie en aanbiedingen per e-mail of sms als u zich aanmeldt (opt-in) om dergelijke marketing te ontvangen, hetzij rechtstreeks via ons, hetzij door een derde partij die u van ons marketing wilt ontvangen. We sturen u alleen informatie en aanbiedingen via App-pushmeldingen als de machtigingen die zijn ingesteld in het gedeelte Instellingen van uw apparaat dit toestaan. Als u geen App-pushmeldingen wilt ontvangen, kunt u uw instellingen op elk gewenst moment wijzigen en u afmelden. 

 1. We horen graag uw mening om ons te helpen onze producten en diensten te verbeteren, dus we kunnen contact met u opnemen voor marktonderzoeksdoeleinden. U heeft altijd de keuze om deel te nemen of door te gaan met ons marktonderzoek. 

 1. HOE WE MARKETING VOOR U PERSONALISEREN 

 1. Om ervoor te zorgen dat onze marketingcommunicatie en advertenties voor u relevant zijn, werken we samen met derden om klanten en potentiële klanten een betere ervaring te bieden. 

 1. Met behulp van nieuwe technologieën en met de hulp van onze reclamebureaus en marketingactiveringsplatforms (indien vereist op basis van uw toestemming), kunnen we uw persoonsgegevens op de volgende manieren gebruiken: 

 1. om te proberen ervoor te zorgen dat alle marketingcommunicatie die we u sturen, producten of diensten bevat die voor u interessant kunnen zijn. 

 1. om onze digitale marketing aan te passen en te volgen (bijvoorbeeld onze internetbanneradvertenties) en links van de websites van onze marketingpartners naar onze Sites. Deze digitale marketing kan marketing omvatten gerelateerd aan Thomas Cook of marketing gerelateerd aan zakenpartners aan wie wij advertentiediensten leveren. 

 1. We monitoren uw gebruiks- en gedragsgegevens om uw interesses te identificeren. Wanneer we vaststellen dat een product of dienst die in advertenties wordt weergegeven, aansluit bij uw interesses, sturen we bij voorkeur die relevante advertenties naar u door. Wij onderhouden geanonimiseerde rapporten over de prestaties van de advertenties die in onze Apps worden weergegeven, inclusief informatie over hoe mensen omgaan met advertenties. 

 1. Onze zakenpartners en advertentienetwerken kunnen u voorzien van niet-gepersonaliseerde advertenties op onze Sites via advertentietechnologie, waaronder Google Double Click for Publishers. Niet-gepersonaliseerde advertenties zijn gericht op het gebruik van contextuele informatie over de pagina's die op onze Site zijn bezocht, in plaats van het eerdere gedrag van een gebruiker. We staan (nadat u daar toestemming voor hebt gegeven) derden toe om informatie over uw online activiteiten te verzamelen met behulp van cookies en andere technologieën. De derde partijen kunnen onze gelieerde bedrijven zijn, onze leveranciers/zakenpartners die informatie verzamelen wanneer u een advertentie op een van onze Sites bekijkt of ermee communiceert, en advertentienetwerken. We verzamelen ook informatie over uw online activiteiten met behulp van cookies en andere technologieën wanneer u andere websites dan onze Sites gebruikt om namens onze zakenpartners advertentiediensten te leveren. Deze technologie stelt ons in staat om een advertentie aan u weer te geven met betrekking tot een zakenpartner op andere websites op basis van uw paginabezoeken en ander gedrag terwijl u op onze Sites bent. 

 1. In verband met de in bovenstaande paragrafen genoemde doeleinden maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie. 

 1. WAT U MOET DOEN ALS U ONZE MARKETINGCOMMUNICATIE NIET WILT ONTVANGEN 

 1. U heeft te allen tijde het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. U kunt uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen door de optie 'geen marketing' te selecteren op de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt dit recht ook op een later tijdstip uitoefenen door gebruik te maken van de afmeldlink in elke marketing-e-mail die u ontvangt, of door contact met ons op te nemen (zie Hoe u contact met ons kunt opnemen). 

 1. U kunt zich afmelden voor App-pushmeldingen in het gedeelte Instellingen van uw apparaat. 

 1. UW RECHT OP TOEGANG VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

 1. U hebt in veel omstandigheden het recht om inzage in uw persoonsgegevens te verzoeken. Als we ermee instemmen dat we persoonsgegevens aan u (of iemand anders namens u) moeten verstrekken, zullen we deze gratis aan u of hen verstrekken. 

 1. We kunnen om een identiteitsbewijs en voldoende informatie over uw interacties met ons vragen zodat we u kunnen identificeren en uw persoonsgegevens kunnen lokaliseren. Als iemand namens u optreedt, moet deze een schriftelijke en ondertekende bevestiging van u overleggen dat u die persoon/het bedrijf uw toestemming hebt gegeven om het verzoek in te dienen. We zullen vragen om dit te verstrekken voordat we u (of een andere persoon die namens u optreedt) een kopie geven van uw persoonsgegevens die we mogelijk in bezit hebben. Het is mogelijk dat we u geen kopie van uw persoonsgegevens verstrekken als deze de persoonsgegevens van andere personen bevatten of als we een andere wettelijke reden hebben om die informatie achter te houden. 

 1. Raadpleeg de sectie hieronder met de titel 'Contact met ons opnemen' als u een verzoek om inzage wilt doen. 

 1. UW PERSOONSGEGEVENS CORRIGEREN EN BIJWERKEN 

 1. De nauwkeurigheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we werken aan manieren om het voor u gemakkelijker te maken om de informatie die wij over u hebben te bekijken en te corrigeren. 

 1. Als u in de tussentijd uw naam of adres/e-mailadres wijzigt, of als u ontdekt dat de informatie die wij bewaren onjuist of verouderd is, laat het ons dan weten. Het is uw recht om correctie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Raadpleeg de sectie hieronder met de titel 'Contact met ons opnemen' als u een verzoek tot correctie van uw persoonsgegevens wilt doen. 

 1. UW TOESTEMMING INTREKKEN 

Waar we gebruik maken van uw toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens, zoals uiteengezet in het gedeelte hierboven getiteld 'Hoe gebruiken we uw informatie bij het leveren van onze diensten aan u', kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Als u uw toestemming voor het ontvangen van direct marketing waarvoor u zich eerder hebt aangemeld, wilt intrekken, raadpleeg dan het gedeelte 'Wat u moet doen als u onze marketingcommunicatie niet wilt' voor meer informatie. Raadpleeg de sectie hieronder met de titel 'Contact met ons opnemen' als u in algemene zin uw toestemming tot verwerking van persoonsgegevens wilt intrekken. 

 1. BEZWAAR TEGEN ONS GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Raadpleeg de sectie hieronder met de titel 'Contact met ons opnemen' als u een verzoek tot correctie van uw persoonsgegevens wilt doen. 

Behalve voor de doeleinden waarvoor wij zeker weten dat wij uw persoonsgegevens kunnen blijven verwerken, zullen wij in overeenstemming met uw bezwaar tijdelijk de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten totdat wij de zaak hebben onderzocht. Als we het erover eens zijn dat uw bezwaar gerechtvaardigd is in overeenstemming met uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, zullen we permanent stoppen met het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden. Anders zullen we u onze rechtvaardiging geven waarom we uw gegevens moeten blijven gebruiken. 

 1. UW PERSOONSGEGEVENS WISSEN OF DE VERWERKING BEPERKEN 

 1. U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Raadpleeg de sectie hieronder met de titel 'Contact met ons opnemen' als u een verzoek tot correctie van uw persoonsgegevens wilt doen. Indien we geen blijvende wettige reden of verplichting hebben om door te gaan met het verwerken of bewaren van uw persoonsgegevens, zullen we redelijke inspanningen leveren om aan uw verzoek te voldoen.  

 1. U hebt ook het recht om te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken wanneer u van mening bent dat het onwettig voor ons is om dit te doen, u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik ervan en ons onderzoek in behandeling is of u van ons verlangt dat we deze bewaren in verband met juridische procedures. We mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken terwijl de verwerking ervan is beperkt als we uw toestemming hebben of wettelijk zijn toegestaan om dit te doen, bijvoorbeeld voor opslagdoeleinden, om de rechten van een andere persoon of bedrijf te beschermen of in verband met juridische procedures. 

 1. Waar we uw persoonsgegvens verwerken op basis van uw toestemming als rechtsgrondslag of deze moeten verwerken in verband met een met u gesloten overeenkomst, kunt u ons vragen om u een kopie van die informatie te bezorgen in een gestructureerd gegevensbestand. 

 1. U hebt het recht om de overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde partij (bijvoorbeeld een andere dienstverlener) te vragen en wij zullen dit doen als dit technisch mogelijk is. Wij zullen u, of een door u gekozen derde, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt, machineleesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming heeft gegeven om te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een overeenkomst met u uit te voeren. Het is mogelijk dat we u geen kopie van uw persoonsgegevens verstrekken als deze de persoonsgegevens van andere personen bevatten of als we een andere wettelijke reden hebben om die informatie achter te houden.  

 1. EEN KLACHT INDIENEN 

 1. We moedigen aan u om contact met ons op te nemen als u een klacht heby en we zullen zoeken naar oplossingen voor eventuele problemen of zorgen die u kunt hebben. Als u wens om contact met ons op te nemen over dit privacybeleid, kunt u naar ons e-mailen of schrijven met behulp van de contactgegevens in het gedeelte ' Contact met ons opnemen'. 

 

 1. U heeft het recht om een klacht indienen met de bevoegde toezichthouder voor gegevensbescherming. De bevoegde toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens. Contactgegevens vindt u op haar website (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

 1. CONTACT MET ONS OPNEMEN 

 1. Indien u gebruik wilt maken van één of meer van de hierboven genoemde rechten of indien u vragen hebt, mededelingen wilt doen of een klacht hebt, kunt u contact met ons opnemen als volgt: 

 1. per e-mail via: privacy@thomascook.nl; of 

 1. per post via: Thomas Cook Europe B.V. t.a.v. de Privacy Coordinator, Mr. D.U. Stikkerstraat 10, 6842 CS Arnhem. 

 1. Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we gevolg kunnen geven aan uw verzoek of klacht. We kunnen u ook om meer informatie vragen om ervoor te zorgen dat u bevoegd bent om een dergelijk verzoek of een dergelijke klacht in te dienen wanneer u namens iemand anders contact met ons opneemt. 

 1. Voeg alle details toe om ons te helpen uw persoonsgegevens te identificeren en te lokaliseren. Waar we toegang tot gegevens kunnen verlenen, zullen we dit gratis doen, behalve wanneer om bijkomende kopieën wordt gevraagd, in welk geval we een redelijke vergoeding in rekening kunnen brengen op basis van administratieve kosten. 

 1. Zodra u uw verzoek heeft gedaan en ons de informatie heeft verstrekt die we nodig hebben om te beginnen met een zoektocht naar de persoonsgegevens die we van u hebben (inclusief identiteitsbewijs), hebben we 30 dagen om te reageren. 

 1. BEWAREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

 1. Als u een vraag heeft gesteld of ermee instemt om marketingcommunicatie te ontvangen, worden uw persoonsgegevens bewaard om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke klantenservice kunnen bieden. We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om uw gegevens te gebruiken zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Dit zal over het algemeen voor maximaal 2 jaar zijn, of een andere tijd die nodig kan zijn voor onze juridische- en auditdoeleinden of die wettelijk vereist is. Na deze periode zullen we uw persoonsgegevens veilig wissen. Indien uw persoonsgegevens na deze periode nodig zijn voor statistische, historische of andere legitieme zakelijke doeleinden, zullen wij passende maatregelen nemen om deze persoonsgegevens te anonimiseren. 

 1. Als u zich heeft aangemeld voor onze App, worden de persoonsgegevens die u verstrekt om de aanmelding, aanmelding en accountonderhoud te voltooien, bewaard zolang uw account actief is. Als u uw account verwijdert, zullen we uw persoonsgegevens binnen 1 week veilig van onze servers verwijderen. 

 1. Als u inhoud (inclusief video's, foto's, opmerkingen en berichten) naar onze App uploadt, wordt die inhoud bewaard zolang uw account actief is of totdat dergelijke inhoud door u wordt verwijderd, afhankelijk van wat eerder is. 

 1. Als u ons persoonsgegevens verstrekt om een boeking bij ons te voltooien, worden dergelijke persoonsgegevens in ieder geval bewaard zolang uw klantenaccount actief is om u toegang te geven tot de details van eventuele boekingen die u bij ons heeft gemaakt, inclusief aankomende en eerdere boekingen. 

 1. Gegevens over gebruik en gedrag worden geanonimiseerd en bewaard zolang als nodig is voor ons om uw gegevens te gebruiken zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Dit zal over het algemeen voor maximaal 5 jaar zijn, of een andere tijd die nodig kan zijn voor onze juridische en auditdoeleinden of die wettelijk vereist is. 

 1. WAT IS ONZE BENADERING VAN GEGEVENSBEVEILIGING? 

 1. De overdracht van informatie via internet is niet volledig veilig, en hoewel we ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze Services worden verzonden niet garanderen. Daarom is elke verzending op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we alle redelijke stappen ondernemen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te proberen om ongeoorloofde toegang, gebruik of verlies van uw gegevens te voorkomen door passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Waar we u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze Sites en Apps, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dat wachtwoord. We vragen u om met niemand een wachtwoord te delen. 

 1. We hebben een procedure om te reageren op vermoedelijke inbreuken in verband met persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte stellen van een inbreuk indien wettelijk verplicht. 

 1. WAT GEBEURT ER ALS U EEN LINK VAN ONZE WEBSITE NAAR EEN WEBSITE VAN DERDEN VOLGT 

Onze Diensten kunnen links naar en frames van websites van onze opdrachtgevers, leveranciers, adverteerders en andere derden bevatten. Als u een link volgt of anderszins een van deze andere websites gebruikt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid en cookiebeleid hebben. U dient ervoor te zorgen dat u dit beleid zorgvuldig leest voordat u persoonsgegevens verstrekt op de website van een derde partij. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid of voor deze websites van derden. Controleer dit beleid voordat u persoonsgegevens naar deze websites verzendt. 

 1. SOCIALE MEDIA-FUNCTIES 

Onze Services kunnen functies voor sociale media bevatten, zoals Facebook, Twitter, Google+ en Pinterest, die hun eigen privacyverklaringen hebben. Zorg ervoor dat u hun algemene voorwaarden en privacyverklaring aandachtig leest voordat u persoonsgegevens verstrekt. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies. 

 1. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID 

 1. Dit privacybeleid vervangt alle eerdere versies. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd bij te werken of te wijzigen, dus controleer het regelmatig op onze Sites voor updates. 

Laatste update: februari 2022